Startskudd for ny tariffpolitikk

NJ vil drøfte om tariffpolitikken vår er tilpasset situasjonen i mediebransjen og de behov og ønsker som våre medlemmer har.

 

Derfor inviteres alle klubber og lag til å diskutere NJs tariffpolitikk og komme med innspill til hva NJ bør mene og hvilke saker som bør prioriteres framover.

 

Bakgrunnen og noen problemstillinger til diskusjonen er redegjort for på denne siden. Se menyen ovenfor.

 

 

På disse sidene vil vi legge ut innspill, forslag og synspunkter som kommer inn samt annen relevant informasjon.

Diskusjoner i klubber og lag

Det første vi skal gjøre er å diskutere tariffpolitikken i klubbstyrer, klubbmøter, klubbledersamlinger, lag mv. Disse diskusjonene må planlegges og gjennomføres av klubbene og lagene, fra nå og frem til mai måned.

 

Innspill sendes til NJ innen 1. mai 2017 ved å klikke her.

Landsomfattende tariffkonferanse 6. og 7. juni

Tirsdag 6. og onsdag 7. juni arrangeres en felles tariffkonferanse for alle NJs tariffområder på Anker hotell i Oslo sentrum.

 

Til denne konferansen blir det  bli sendt ut invitasjoner til ca. 100 klubber, som er plukket ut for å sikre en så bred representasjon som mulig. Hvem som blir invitert vil bli lagt ut på denne siden. Påmeldingskjema vil også bli lagt ut her.

 

Dersom noen av de inviterte ikke kan delta, vil det åpnes for at andre klubber kan melde seg på.

 

Nærmere program for konferansen – herunder problemstillinger, innledninger mv. - vil bli utarbeidet senere når vi ser hvilke innspill og synspunkter som fremkommer fra tillitsvalgte og medlemmer. 

 

Vi ber likevel klubbene om å velge delegater og sette av tid til forberedelse og deltakelse på konferansen, eller i det minste ikke lage andre planer for 6. og 7. juni.

Vedtak høsten 2017

Vi ser her NJs landsstyre for 2015 - 2017.

 

På bakgrunn av diskusjonene i klubbene, lagene og på den sentrale tariffkonferansen, vil NJs nye landsstyre høsten 2017 vedta NJs nye tariffpolitikk for de neste årene.