Velkommen til konferanse on NJs tariffpolitikk

Tariffpolitisk verksted

NJ arrangerer 6. og 7. juni en konferanse i Oslo for å utvikle en ny tariffpolitikk for organisasjonen.

Hva skal vi gjøre?

Det vil bli innledninger fra NJ - både sentrale og lokale tillitsvalgte -  og MBLs forhandlingsleder Anders Aarskog. Spekter og NRK er invitert, men har ikke anledning til å delta. 

 

Det legges opp til interne diskusjoner i plenum og muligens i grupper, men det vil bli avgjort nærmere møtestart. 

 

programmet finner dere nedenfor. Legg merke til at møtestart blir kl. 10.00 den 6. juni - med registrering fra kl. 09.30. Konferansen avsluttes 7. juni kl. 12.30 med lunsj.

 

Hvor skal vi være

Hotell Anker, Storgata 55, 0182 Oslo

program

Tirsdag 6. juni

09.30: Registrering

10.00   Åpning – Hege Iren Frantzen (leder NJ)

10.15   Kulturinnslag 

·   Sir Afrika

10.45   Innledning MBL 

·     Anders Aarskog – forhandlingsleder MBL

11.30   Pause

11.45   Innledning NJ  

·    Stein Larsen - tariffansvarlig NJ

12.30   Lunsj

13.30   Innledninger – lokale tillitsvalgte

·        Dagen – Silje Rognsvåg 

·        VG – Tor-Erling Thømt Ruud 

·        NRKJ – Richard Aune

14.30   Diskusjon – plenum 

·        Generelle problemstillinger

15.30   Pause m/innsjekking på rommene

16.00   Gruppediskusjoner (kan endres til plenumsdiskusjon) 

·        Utvalgte temaer

17.15   Plenumsdiskusjon 

·        Utvalgte temaer 

·        Åpen post – alle temaer

18.15   Pause

18.30   Plenumsdiskusjon – forts

19.00   Slutt dag 1

19.30   Middag

 

Onsdag 7. juni

 

09.00   Gruppediskusjoner / plenumsdiskusjon

10.00   Plenumsdiskusjon - 

11.00   Pause

11.15   Plenumsdiskusjon – forts

12.00   Avslutning – oppsummering

12.30   Lunsj

Slutt dag 2

 

 

NB: alle sjekker ut av rommene før møtestart kl. 09.00

 

Vi ber alle deltakere om å sette seg inn i NJs eksisterende tariffpolitikk - se fanen øverst på siden "Dagens politikk"

Det er sterkt ønskelig at vi får synspunkter på hva som er bra, hva som bør endres/justeres og hva hvilke standpunkter som ikke lenger bør være gjeldende politikk.Påmelding

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.


Invitasjon

Mandag 13. februar ble følgende invitasjon sendt ut til 95 klubber:

 

Velkommen til NJs sentrale tariffkonferanse i Oslo 6. og 7. juni!

 

Din klubb er en av 95 klubber som inviteres til tariffkonferansen tirsdag 6. og onsdag 7. juni på Anker Hotell  i Oslo. Sammen med et bredt sammensatt utvalg av klubber fra alle konsern, tariffområder samt uavhengige medier, vil også det nye landsstyret og rådgivere i NJ delta. Vi regner med at vi blir ca 115 deltakere.  

 

Verksted for utvikling av ny tariffpolitikk for NJ

Programmet vil bli endelig fastlagt senere når vi ser hvilke problemstillinger klubber og medlemmer er opptatt av. Vi håper konferansen skal bli et verksted for utvikling av ny tariffpolitikk for NJ.  En forutsetning for det er at så mange som mulig har gjennomført diskusjoner i klubber og lag før konferansen. Vi minner også om at de som har innspill, synspunkter, forslag eller problemstillinger sender det til NJ innen 1. mai, slik at vi har et godt grunnlag for å planlegge diskusjonene på konferansen

 

Det vil bli innledninger fra NJ sentralt, muligens lokale tillitsvalgte og kanskje fra våre tariffmotparter i MBL og Spekter og andre som kan bidra til kunnskap og innsikt. Vi håper på skarpe og utfordrende problemstillinger, gode diskusjoner, og en felles målsetting om å utvikle en politikk og standpunkter som er relevante for våre medlemmer i en bransje har endret seg mye og som fortsatt står foran store endringer i årene framover. Diskusjonene tar vi selvsagt internt uten motparter til stede både i plenum og grupper.

 

Vi viser til den nye nettsiden, hvor dere finner opplegget for tariffdiskusjonen, samt all praktisk informasjon om konferansen mv.: www.tariff2017.no. Sidene vil bli fortløpende oppdatert.

 

Flybestillinger og påmelding

Selv om det er noen måneder til konferansen finner sted, ber vi allerede nå om at klubbene avklarer om dere vil delta og så snart som mulig avklare hvem som kommer. For dem som må reise med fly, ber vi om at dere sjekker billigste alternativ og bestiller så snart som mulig. Tilreisende bor på hotell, mens deltakere fra Oslo-området, som har under en times reisevei, oppfordres til å bo hjemme slik at vi kan spare kostnader for NJ.

 

Frist for påmelding er 1. mai. Dersom forhåndsinviterte klubber ikke ønsker å delta, vil vi invitere andre. Det er derfor viktig at dere overholder påmeldingsfristen, eller gir beskjed snarest mulig dersom dere ikke ønsker å delta. Påmeldingsskjema finner dere på nettsiden: www.tariff2017.no/konferanse.

 

Tidspunkter – start og slutt

Konferansen vil starte tirsdag 6. juni kl. 12.00 – med en lunsj fra kl. 11 (NB: endret til start kl. 10.00.) Registrering mv. vil finne sted fra kl. 10.00 (NB: endret til kl. 09.30).

Det vil bli middag tirsdag kveld for alle deltakerne – også de som ikke overnatter på hotellet.

Konferansen avsluttes onsdag 7. juni kl. 15.00 (NB: endret til kl. 12.30)

 

 

Mvh

Stein Larsen

Advokat | Rådgiver | Tariffansvarlig