Tariffdiskusjon i 2007

NJ gjennomførte i 2007 en grundig diskusjon om vår tariffpolitikk og hvilke fullmakter som burde ligge hos landsstyret og de ulike forhandlingsutvalgene. Tema for diskusjonene i år er bare knyttet til hva NJ bør mene om ulike spørsmål knyttet til lønn/lønnspolitikk, arbeidstid, pensjon mv.

 

For å få en god debatt om hva som eventuelt bør endres, er det en fordel at man tar utgangspunkt i hva som er gjeldende tariffpolitikk. Vi viser her til notatet som ble vedtatt i september 2007.

 

Vedtaket fra 2007 finner dere i menyen ovenfor under fanen Dagens politikk.

Trenger vi en ny tariffpolitikk?

Det er nå snart ti år siden denne gjennomgangen ble gjort. Mye har forandret seg.

 

I 2006/2007 var mediebransjen i en helt annet og mer optimistisk situasjon enn i dag. Bransjen hadde god økonomi, opplagene var høye, reklameinntektene gode. FB og Google var ingen trussel og brukerinntektene fra løssalg og abonnement på et helt annet nivå enn i dag, selv om vi også da så en bransje som kuttet kostnader, særlig knyttet til omlegging av pensjonsordningene. Dette preget NJs tariffpolitikk, som i stor grad var av offensiv karakter. Vi så for oss krav som i hovedsak ville forbedre eksisterende lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

 

Les mer om bakgrunnen for diskusjonen om ny tariffpolitikk under fanen ovenfor Bakgrunn.

 

Noen aktuelle problemstillinger finner dere under fanen Diskusjon.